"Colored Emotions" - Solo Exhibition

Emoții colorate
Istoric de artă, Vasile Duda

Expozitia „Emotii colorate” este un jurnal al comunicării vizuale, este un mod firesc de a vorbi prin intermediul mijloacelor plastice despre oameni şi despre sentimentele care ne fac viaţa mai frumoasă. Artista Raluca Judeţ şi-a propus să ne contextualizeze ceva ce începe să fie uitat, să ne reintroducă în atmosfera care stă la baza experienţelor noastre culturale. Este vorba despre acel simț al firescului şi al simplităţii, de a fi tu însuţi şi a rămâne aşa!
Portretele și decupajele sale urbane sunt aproape eroizări ale inocenţei, sunt expresii în culoare ale purităţii şi imortalizări ale bucuriei vieţii. Fiecare desen este baza unei stocări afective pentru anii care urmează, este energia pozitivă depusă în banca psihică a memoriei noastre. Galeria portretelor prunciei și a locurilor care ne-au modelat are funcţia unui nucleul emoțional al fiinţei spre care putem să revenim în viitor, ca la un generator de gânduri optimiste. Forumul personal, construit prin mijloace plastice clasice asigură ieşirea din anonimat, dar şi autoidentificarea cu subiectul, pentru publicul la care se raportează.
Conturul formelor devine o scriitură descriptivă, iar erupţiile de culoare fac vizibile sentimentele instabile ale creaţiei. O dinamică zglobie învăluie fizionomiile ca un halou al stării de spirit şi ne aduce în faţa ochilor, ca o retrăire personalizată, fragmente din momentele copilăriei. O inocență transparentă degajă fundalul pur al albului prin colțul arhitectural al amintirilor, iar peisajul urban devine un pretext al descoperirii juneții din noi.
În majoritatea lucrărilor artista Raluca Județ ne propune un Re-Portret, o înfățișare concretă cu subiect cunoscut şi un chip ideatic rememorat ad-hoc în mentalul adult. Trăirea şi Retrăirea concomitentă a vârstelor ne pune în faţa unei aluzii romantice, dar şi în contextul unor problematizări a umanismului prin clepsidra timpului. Se activează o rememorare comparativă, iar ieşirea din anonimat se realizează prin reasumarea lui „cunoaşte-te pe tine însuţi”. În epoca dinamicii tehnologizate, dorința de a te cunoaşte dincolo de aparenţe se naşte din nevoia redobândirii echilibrului interior şi pare o contracarare a practicii contemporane în care se cultivă postarea generalizată a iluziei. Fără conştientizarea acestor tipuri comportamentale riscăm să diferenţiem tot mai dificil între imaginea modestiei adevărate şi cea a imaginii hipercosmetizate. Dincolo de filtrul schiței autoselectate devine tot mai relativă identificarea personalităţii şi autenticităţii, care ar putea să activeze dialogul şi înţelegerea reciprocă.
Dincolo de probitatea pe care o revendică experienţa şi cunoaşterea „re-portretizarea” omului contemporan adaptat noilor spaţialităţi se raportează constant la sentimentul moralităţii interioare, la sinceritatea comunicării pe care riscăm să o pierdem, practic ne reamintim că a comunica înseamnă să-ţi priveşti interlocutorul în ochi. Chiar și în descoperirea naturii sunt implicate sentimente și atitudini care descind din acest câmp al sensibilității umane.
Pe de altă parte portretele unor locuri devin pretextele evocării unor atmosfere care pun în pagină jurnalul unor călătorii. Spre deosebire de practica fotografiatului actual, obsedat de surprinderea unor imagini hipervizitate, artista caută să identifice intimitatea și imperfecțiunea normalității. Geografia firescului amprentează spiritul uman și declanșează prin libertatea tonurilor utilizate, sentimentul statorniciei și al împăcării cu sine, cu semenii noștri și cu locurile noastre. Într-o lume a permanentei pendulări, a alergării după senzaționalul de departe, începem să ne amintim de consistența bucuriei de lângă noi și din noi ! Suntem invitați să zăbovim o clipă în meditația interioară care ne poate furniza echilibrul mult căutat, iar alergătura după schimbătoarele obiective ale modei timpului, să o înlocuim treptat cu stabilitatea obiectivelor interioare.
„Emotii colorate” este o invitaţie pe care artista Raluca Judeţ ne-o face spre revenirea la comunicarea sinceră, eliberată de superficialitatea aparenţelor şi falsitatea pe care ne-o potenţializează peste măsură tehnologia, care se dovedește capabilă să apropie spaţii geografice, dar generează și o îndepărtare afectivă a fiinţelor. Procesul plastic al aglutinării fragmentelor vizuale selectate în expoziție devine un elixir al împăcării cu noi înșine și cu lumea din jur, iar arta trăită ca un remediu se transformă într-un model de viață de care omul actual trebuie să devină tot mai conștient, tocmai pentru a putea să se bucure de viitor.